Implantat – Vad händer när du förlorar en tand?

Du kommer att uppleva en förändring av leendet, förmågan att äta och självförtroendet. Följderna av en tandförlust varierar och beror på vad som har gått förlorat.

Om du har förlorat en krona, har du förlorat den synliga delen av tanden. Om du även har förlorat roten, har du förlorat tandens osynliga och viktigaste del.

Roten förankrar tanden i käkbenet och ger kronan stöd. Utan roten kommer benet runt den förlorade tanden att krympa. Detta innebär att de kvarvarande tänderna kommer att flytta sig, nerver kan blottläggas och det kan bli svårt och smärtsamt att tugga.

Om den förlorade roten ersätts av ett tandimplantat bevaras benet och de negativa följderna av tandförlusten elimineras.

 

Fördelar med tandimplantat:

Förbättra ditt utseende

Bevara benet
Behåll friska och angränsande tänder
Lång erfarenhet och mycket goda resultat

Förbättra självförtroendet

Ät vad du vill
Le med självkänsla
Förbättra välbefinnande och tal.

Källa: Nobel Biocare


Implantat med en enda operation.

ITI Dental Implant System är fjärde generationen tandimplantat, utvecklat och vetenskapligt prövat under flera decennier. Med forskare och kliniker över hela världen har systemet kunnat dokumenteras och följas upp i både nationella och internationella forskningsprojekt. Idag är vi så säkra på vårt system - att det fungerar som det ska, att det blir snyggt och att våra patienter är nöjda med resultatet - att vi utvidgat vår redan omfattande implantatgaranti till Livstidsgaranti. För det är meningen med våra implantat: de ska vara för livet.